Zachowek a darowizny za życia

Zachowek a darowizny za życia

Kiedy przychodzi czas planowania naszej spuścizny, wiele osób zastanawia się, jaki jest najlepszy sposób, aby przekazać swój majątek i dobra. Jednym z najczęstszych dylematów jest wybór między darowizną za życia a zapisem testamentowym. Oba te sposoby mają swoje zalety i wady, a ostateczny wybór zależy od indywidualnych preferencji, potrzeb i okoliczności każdej osoby. Warto jednak zrozumieć różnice między nimi, aby podjąć świadomą decyzję, tym bardziej, w kontekście ewentualnego zachowku.

Czym jest darowizna?

Darowizna za życia to przekazanie majątku lub innych aktywów osobie trzeciej jeszcze za życia darczyńcy. Może to obejmować nieruchomości, pieniądze, akcje czy inne wartościowe przedmioty. Istnieje kilka istotnych zalet związanych z wyborem tej formy przekazania majątku:

  1. Uniknięcie kosztów spadkowych. Przekazanie majątku za życia może często pomóc uniknąć kosztów związanych ze spadkiem, takich jak opłaty za spadkobierstwo czy podatek od spadku.
  2. Możliwość pomocy w trudnych sytuacjach. Darczyńcy mogą wybrać przekazanie majątku, aby wesprzeć swoich bliskich w trudnych sytuacjach finansowych lub życiowych, zamiast czekać, aż zapisy testamentowe zostaną wykonane.
  3. Osoby zainteresowane wspieraniem organizacji charytatywnych mogą przekazać swoje aktywa bezpośrednio, co pozwala na natychmiastowe wsparcie dla wybranej przez nich sprawy.

Czym jest zachowek?

Zachowek to część spadku, do której uprawniony jest określony krąg osób, z reguły najbliżsi krewni zmarłego, np. dzieci, małżonek. Stanowi on minimalny udział w majątku, który powinien być zachowany dla uprawnionych osób zgodnie z przepisami prawa. W Polsce wysokość zachowku wynosi połowę części dziedziczenia, która przypadałaby uprawnionemu w przypadku dziedziczenia ustawowego.

Jak uniknąć konfliktów?

W przypadku planowania darowizny za życia warto mieć na uwadze, że zachowek może wpłynąć na ostateczne rozłożenie majątku po śmierci. Istnieje kilka strategii, które mogą pomóc uniknąć sporów.

  1. Przed podjęciem decyzji o darowaniu majątku warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w dziedzinie prawa spadkowego. Dobrze opracowany plan może uwzględnić zachowanie odpowiedniej części majątku dla uprawnionych osób, jednocześnie umożliwiając realizację własnych celów dotyczących darowizny.
  2. W celu zabezpieczenia interesów wszystkich stron warto rozważyć sporządzenie aktu notarialnego potwierdzającego darowiznę. Jest to formalny dokument, który może pomóc w uniknięciu późniejszych sporów i niejasności.
  3. Otwarta i szczera rozmowa z bliskimi może zapobiec potencjalnym konfliktom. Wyjaśnienie swoich motywacji oraz zrozumienie obaw czy oczekiwań innych osób może przyczynić się do wypracowania rozwiązania akceptowalnego dla wszystkich.
  4. Czasami istnieją alternatywne sposoby przekazania pomocy finansowej, które mogą ograniczyć potencjalne konflikty. Może to być np. spisanie testamentu uwzględniającego zachowanie odpowiednich części majątku dla uprawnionych osób.

Darowizna za życia może być doskonałym sposobem wsparcia bliskich oraz realizacji własnych celów życiowych. Jednakże należy pamiętać, że prawo polskie przewiduje instytucję zachowku, która może wpłynąć na ostateczne rozdziedziczenie majątku. Dlatego też warto dokładnie przemyśleć planowane działania i skorzystać z pomocy specjalistów, aby uniknąć potencjalnych sporów oraz zapewnić spokój swoim bliskim po naszej śmierci.

Zachowek a darowizny za życia

Przy obliczaniu zachowku ustawodawca zaznaczył w art. 994 Kodeksu Cywilnego, że przy obliczaniu zachowku nie dolicza się do spadku drobnych darowizn, zwyczajowo w danych stosunkach przyjętych, ani dokonanych przed więcej niż dziesięciu laty, licząc wstecz od otwarcia spadku, darowizn na rzecz osób niebędących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku.

W praktyce oznacza to, że darowizny dokonane na rzecz osób, które nie są spadkobiercami bądź też osobami uprawnionymi do zachowku są doliczane do spadku, jeżeli od chwili ich wykonania do momentu otwarcia spadku nie upłynęło 10 lat.

Darowizna za życia może być świetnym sposobem na wsparcie bliskich jeszcze za życia oraz na optymalizację podatków i innych kosztów związanych ze spadkiem. Jednakże, warto być świadomym konsekwencji, jakie mogą wynikać z przekazania darowizny w kontekście obowiązujących przepisów dotyczących wysokości zachowku. Dlatego też, zawsze warto skorzystać z profesjonalnej porady prawnej, aby mieć pewność, że wszystkie kwestie są uregulowane zgodnie z obowiązującym prawem i interesami wszystkich zaangażowanych stron.

Umów się na poradę

+48 505 966 861
+48 505 966 861 p.wilk@cswadwokaci.pl