Odrzucenie spadku / długi spadkowe

W chwili śmierci kogoś bliskiego, spadkobiercy dziedziczą majątek z mocy samego prawa. Aby nabyć spadek nie muszą składać oświadczenia o jego przyjęciu. Z mocy ustawy nabywają go z tzw. „dobrodziejstwem inwentarza”, a więc z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe do wysokości przyjętego w spadku majątku.

Ważne! Odrzucenie spadku jest definitywne i dotyczy całego spadku, nie możemy więc odrzucić części spadku i zachować aktywa z masy spadkowej.

Odrzucenie spadku – dlaczego warto?

Czasami otrzymanie spadku nie wiąże się z uzyskaniem korzyści majątkowych. Wprost przeciwnie – zdarza się, że jego przyjęcie może stanowić poważny problem dla naszych finansów i domowego budżetu. Nierzadko bowiem zdarza się, że majątek spadkodawcy to tak naprawdę wyłącznie długi, które mogą przewyższać jego wartość. Czasami też, z różnych przyczyn, nie chcemy nabywać spadku. Na szczęście, każdy spadkobierca ma prawo do tego, by złożyć wniosek o odrzucenie spadku. Pamiętajmy jednak, że w takiej sytuacji konieczne jest przeprowadzenie postępowania sądowego lub też wizyta u notariusza.

Ważne! O odrzucenie spadku mogą starać się zarówno osoby dziedziczące spadek z ustawy, jak i z testamentu.

długi-spadkowe-adwokat

Kto może złożyć wniosek o odrzucenie spadku?

Wniosek o odrzucenie spadku może złożyć samodzielnie każdy spadkobierca posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Chodzi tutaj o osoby pełnoletnie, które nie zostały ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo. Warto również skonsultować się z adwokatem od spadków, który doradzi i napisze w naszym imieniu ów wniosek, tak by spełniał on wszelkie wymogi formalne.

Ile czasu na odrzucenie spadku?

Na odrzucenie spadku mamy tylko 6 miesięcy od czasu, w którym dowiedzieliśmy się, że go otrzymaliśmy. Warto pamiętać o tej dacie, aby nie dziedziczyć długów spadkowych.

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Często zdarza się, że spadek dziedziczą również osoby małoletnie, które z wyżej wymienionych powodów, nie mogą samodzielnie odrzucić spadku. W ich imieniu oświadczenie składają przedstawiciele ustawowi. Potrzebna jest jednak do tego zgoda sądu opiekuńczego. Bez niej wniosek o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego pozostaje nieważny.

Skutki odrzucenia spadku

Złożony wniosek o odrzucenie spadku skutkuje tym, że spadkobiercę traktuje się jako osobę, która nie dożyła otwarcia spadku i w związku z tym, do dziedziczenia się powołani w następnej kolejności jego zstępni, a oprócz tego powoduje:

  • Zmianę tytułu powołania do spadku.
  • Zmianę wielkości udziałów poszczególnych spadkobierców.
  • Zmianę kręgu osób, które dochodzą do dziedziczenia.

Nie można jednak odrzucić spadku na rzecz innej osoby.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata spadkowego?

Spadkobiercy ustawowi i testamentowi bardzo często są przekonani, że odrzucenie spadku będzie dla nich najlepszym rozwiązaniem, szczególnie gdy mają wiedzę na temat tego, że zmarły pozostawił po sobie długi. Dlatego też moja Kancelaria Adwokacka Kraków, pomaga w podjęciu słusznej decyzji finansowej. Wraz z klientami analizują wysokość ewentualnych długów oraz całkowitą wartość majątku, co pozwala na podjęcie najbardziej racjonalnej decyzji. W razie potrzeby zaś przygotuję wniosek o odrzucenie spadku i skieruję go do właściwego dla sprawy sądu. Adwokat od spraw spadkowych może także reprezentować Państwa podczas sprawy w sądzie lub w czasie spotkania z notariuszem. Zapraszam na spotkanie do Kancelarii Adwokackiej. Celem umówienia spotkania zachęcam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

+48 505 966 861 p.wilk@cswadwokaci.pl