Testamenty

Jak prawidłowo napisać testament?

To pytanie zadają sobie wszyscy, którzy chcą zabezpieczyć interesy swoje i spadkobierców, którym chcieliby przepisać swój majątek. I chociaż wydawać by się mogło, że jego sporządzenie nie powinno sprawiać trudności, tak jednak nie jest. Wystarczy, że nie będzie spełniał wymogów formalnych wówczas będzie uznany za nieważny. Z pomocą może nam przyjść doświadczony adwokat od prawa spadkowego.

Formy testamentów

Testament jest czynnością prawną jednostronną. Może zostać spisany w jednej z form, na którą zezwala Kodeks Cywilny, jeżeli zostanie naruszona, wówczas będzie on uznany za nieważny.

Testamenty zwykłe:

  • testament holograficzny,
  • testament notarialny,
  • testament allograficzny.

Testamenty szczególne:

  • testament ustny,
  • testament podróżny,
  • testament wojskowy.

Z pomocą adwokata od spraw spadkowych ocenisz, czy testament został sporządzony w sposób prawidłowy. Oczywiście testator w każdej chwili może spisać nowy testament, co sprawi, że w poprzednim odwołane zostanę tylko te postanowienia z poprzedniego, które są sprzeczne z treścią nowego.

Niezależnie od tego jaką formę przybierze testament, należy go interpretować w taki sposób, aby możliwe było najpełniejsze urzeczywistnienie woli spadkodawcy.

Ważność testamentu, czyli co powinien zawierać prawidłowy testament?

Niezależnie od tego, czy napiszemy testament własnoręczny w domu, czy też u notariusza, dokument taki nie może zawierać błędów formalnych. Prawidłowo spisany powinien zawierać następujące elementy:

  • testament może zawierać rozporządzenia tylko jednego spadkodawcy,
  • może go sporządzić wyłącznie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  • testamentu nie można sporządzić ani odwołać przez przedstawiciela,
  • musi zostać sporządzony w warunkach umożliwiających świadome i swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli przez spadkodawcę.

Samodzielne spisanie testamentu nie jest trudne. Warto jednak pamiętać o tym, że musi on zostać napisany całkowicie pismem ręcznym. Trzeba w nim wskazać także spadkobierców, oraz opatrzyć datą i podpisem. Testament odręczny nie jest mniej ważny od testamentu notarialnego. Ten drugi jednak ma nieco więcej zalet. Mamy też pewność, że zostanie on sporządzony w sposób prawidłowy. Warto więc rozważyć skorzystanie z profesjonalnej pomocy prawnej.

adwokat-od-testamentów

Sporządzanie testamentu w praktyce z pomocą adwokata

Jeżeli nie chcemy popełnić błędu przy sporządzaniu testamentu pomoże nam adwokat od spraw spadkowych. Profesjonalna pomoc prawna może wpłynąć na to, że nie zostanie on uznany za nieważny. Z jego pomocą możliwe jest dokonanie wszelkich czynności, przy dokładnym sprawdzeniu procedury tworzenia testamentu.

Jeżeli potrzebujesz pomocy adwokata przy sporządzaniu testamentu lub też chciałbyś poradzić się w sprawie spadkowej, zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego, celem umówienia dogodnego dla Państwa terminu spotkania.

Umów się na poradę

+48 505 966 861
+48 505 966 861 p.wilk@cswadwokaci.pl