Realizacje zapisów

Zapis spadkowy to nic innego jak instytucja prawa spadkowego, która daje testatorowi możliwość, dokonania takiego rozporządzenia testamentowego, aby dana osoba otrzymała na tej podstawie określoną korzyść majątkową nie stając się jednocześnie spadkobiercą.

Przy zapisie spadkowym nie występuje sukcesja uniwersalna, co za tym idzie, że zapisobierca nie ponosi odpowiedzialności za długi spadkowe.

Czym jest zapis testamentowy?

Zapis testamentowy zwykły to nic innego jak rozrządzenie testamentowe, które nakłada na daną osobę, wskazaną w testamencie, obowiązek spełnienia jakiegoś świadczenia majątkowego na rzecz innej osoby, również wskazanej w testamencie. Zapisem spadkodawca przeznacza jakiejś osobie konkretne przedmioty z majątku spadkowego.

Cechy zapisu testamentowego

Podstawowymi cechami zapisu testamentowego są:

  • możliwość ustanowienia go wyłącznie w testamencie,
  • ukształtowanie zobowiązania do dokonania określonej czynności o charakterze majątkowym na rzecz wskazanej osoby,
  • konieczność dokładnego wskazania osoby,
  • nałożenie na określoną osobę obowiązku spełnienia konkretnego świadczenia majątkowego.

Zapis zwykły może obciążać:

  • spadkobiercę ustawowego,
  • spadkobiercę testamentowego.
zapis-testamentowy
Zapis testamentowy

Jak zapisobierca może żądać wykonania zapisu, czyli dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata?

W przypadku braku odmiennej woli spadkodawcy zapisobierca może żądać wykonania zapisu zwykłego zaraz po ogłoszeniu testamentu. Warto jednak nadmienić, że zapisobierca, który obciążony jest dalszym zapisem zwykłym może powstrzymać się z jego wykonaniem aż do chwili wykonania zapisu zwykłego przez spadkobiercę. I tutaj, jeżeli spadek po zamarłym przypada kilku spadkobiercom, zapis zwykły obciąża ich w stosunku do wielkości ich udziałów spadkowych. Wyjątek stanowi sytuacja, że spadkobierca spisując testament, postanowił inaczej. W przypadku zapisów warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata od spraw spadkowych.

Należy w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że roszczenia z tytułu zapisu zwykłego ulegają z upływem 5 lat od chwili ogłoszenia testamentu przez sąd lub notariusza.

Jeżeli potrzebujesz pomocy adwokata dotyczącą realizacji zapisów lub też chciałbyś poradzić się w sprawie spadkowej, zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego, celem umówienia dogodnego dla Państwa terminu spotkania.

Umów się na poradę

+48 505 966 861
+48 505 966 861 p.wilk@cswadwokaci.pl