Dziedziczenie testamentowe

Dziedziczenie testamentowe jest drugim obok dziedziczenia ustawowego sposobem rozporządzania swoim majątkiem, jeszcze przed śmiercią. Do powołania do dziedziczenia testamentowego dochodzi poprzez sporządzenie testamentu. Sprawy spadkowe tego typu zazwyczaj nie należą do łatwych i często nie jest możliwe uzyskanie ugody, którą moglibyśmy podpisać u notariusza celem sporządzenia przez niego aktu poświadczenia dziedziczenia. Do stwierdzenia nabycia prawa do spadku konieczne jest więc zainicjowanie sprawy sądowej, w wyniku której sąd wyda postanowienie. Jeżeli więc szukasz „dobry adwokat sprawy spadkowe Kraków” dobrze trafiłeś. Specjalizuję się w prowadzeniu tego typu postępowań, poprzez konsekwentną i skuteczną pomoc w realizacji interesów Klienta.

Czy dziedziczenie testamentowe jest ważniejsze od ustawowego?

W polskim prawie istnieje zasada, że zapisy spadkodawcy sporządzone w testamencie mają pierwszeństwo nad dziedziczeniem ustawowym. Nierzadko jednak, w takim wypadku spadkobiercy ustawowi, którzy zostali pominięci wstępują na drogę prawną, chcąc podważyć zapis testamentowy. Podważenie testamentu nie jest wcale łatwe, ale z odpowiednią pomocą jest możliwe.

Prowadzę także sprawy związane z realizacją zapisów zawartych w testamencie oraz sprawy o zachowek.

Testament a spadkobiercy ustawowi, czyli kogo uznajemy za spadkobiercę?

Spadkobiercą uprawnionym do dziedziczenia testamentowego może być każdy, niezależnie od tego, czy jest on spokrewniony ze zmarłym, czy też nie. W takim wypadku liczy się tylko i wyłącznie wola spadkodawcy, która jest wyrażona w testamencie. Aby móc być odziedziczyć spadek zgodnie z testamentem: spadkobierca w dniu otwarcia sadku musi mieć zdolność do dziedziczenia, która przysługuje:

  • każdej osobie fizycznej od urodzenia,
  • dziecku poczętemu, jeżeli tylko urodzi się ono żywe,
  • osobie prawnej od chwili powstania.

Jeżeli spadkodawca nie pozostawi po sobie testamentu, wówczas jego majątek trafia do spadkobierców ustawowych.

dziedziczenie-testamentowe
Dziedziczenie testamentowe – pomoc adwokata

Kiedy może Ci pomóc adwokat od spraw spadkowych?

Zazwyczaj sprawy o dziedziczenie testamentowe budzą wiele kontrowersji, szczególnie wówczas, gdy spadkobiercy ustawowi nie zgadzają się z zapisami zawartymi w dokumencie. Są naznaczone emocjonalnie, stąd też ważne jest, aby powierzyć swoją sprawę osobie bezstronnej, z doświadczeniem. Adwokat od spraw spadkowych może nam pomóc skrócić całe postępowanie. Doradzę co możemy zrobić, i jakich dowodów poszukać, by udało się podważyć testament. W Państwa imieniu przygotuję pisma procesowe, a także będzie Was reprezentował w sądzie. Serdecznie zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego, celem umówienia dogodnego dla Państwa terminu spotkania.

Umów się na poradę

+48 505 966 861
+48 505 966 861 p.wilk@cswadwokaci.pl