Sprawy o wydziedziczenie

W potocznym rozumieniu, wydziedziczenie to nic innego jak określenie wszystkich sytuacji, gdy spadkodawca pozbawia udziału w spadku swoich spadkobierców ustawowych. Kodeks Cywilny, w tym względzie wskazuje tylko, że pojęcie to występuje wyłącznie w odniesieniu do pozbawienia spadkobiercy prawa do zachowku, które przysługuje mu z ustawy. Takie wydziedziczenie spadkobiercy ustawowego określane jest jako wydziedziczenie sensu stricto.

Wielu osobom wydaje się dodatkowo, że jeżeli pominęli w testamencie jakiegoś spadkobiercę ustawowego, przepisując na kogoś innego „cały” swój majątek, to jest to równoznaczne z tym, że został on wydziedziczony. Nic bardziej mylnego. W związku z powyższym, wydziedziczenie testamentowe warto skonsultować z doświadczonym adwokatem, który dopełni wszelkich formalności, aby było ono skuteczne.

Kogo można wydziedziczyć?

Jako adwokat od prawa spadkowego przypominam, że wydziedziczyć można jedynie osoby najbliższe, które są uprawnione do zachowku tzn.:

  • Zstępnych spadkodawcy: wnuki, dzieci itp.
  • Małżonka.
  • Rodziców.

kogo-można-wydziedziczyć

Jakie są przyczyny wydziedziczenia?

Nie każde wydziedziczenie jest skuteczne. Aby mogło do niego dojść osoba, która miałaby otrzymać majątek musiałaby:

  • Postępować w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego wbrew woli spadkodawcy. Co istotne, mowa tutaj o zachowaniu długotrwałym, a nie tzw. pojedynczym wybryku.
  • Dopuścić się umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażąco obrazić cześć względem spadkodawcy lub jednej z najbliższych mu osób.
  • Uporczywie niedopełniać względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. Co istotne, taka sytuacja musiałaby mieć charakter trwały.

Jeżeli chcielibyście wydziedziczyć daną osobę, zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego, celem umówienia dogodnego dla Państwa terminu spotkania. Samo bowiem spisanie testamentu nie skutkuje tym, że dana osoba zostanie skutecznie wydziedziczona. Po śmierci spadkodawcy podane przez niego przyczyny będą indywidualnie rozpatrywane i badane przez Sąd. Tak więc, muszą mieć one charakter wyjątkowy, aby zostały uznane za ważne i skutkowały wydziedziczeniem spadkobiercy ustawowego. Należy również pamiętać, że samo podanie ważnych przyczyn może nie wystarczyć. Ważna jest bowiem także forma zapisu, o którą dokładnie zadba adwokat od spadków.

Sprawy-o-wydziedziczenie-adwokat

Wydziedziczenie a prawa zstępnych wydziedziczonego

Jeżeli zostałeś wydziedziczony, pamiętaj również o tym, że jego skutki prawne nie dotyczą Twoich zstępnych tj. dzieci, wnuków itd. Oznacza to ni mniej ni więcej, że im należy się zachowek i w jego uzyskaniu może Ci pomóc doświadczony adwokat od prawa spadkowego. Jest to istotna wiadomość, dla wszystkich spadkobierców, dzięki której zabezpieczone zostały interesy majątkowe spadkobierców.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej, w sprawach o wydziedziczenie spadkobierców ustawowych lub też chcesz podważyć ową decyzję testatora, zapraszam na spotkanie do Kancelarii Adwokackiej. Celem umówienia spotkania zachęcam do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Umów się na poradę

+48 505 966 861
+48 505 966 861 p.wilk@cswadwokaci.pl