Podważenie testamentu

Pomoc prawna spadkobiercom

Testament to jeden ze sposobów na rozporządzanie majątkiem jeszcze za życia. Jego różne formy sprawiają, że niekiedy czasami dochodzi do sytuacji, że spadkobiercy ustawowi decydują się na podważenie testamentu. I tutaj niewątpliwie ważna jest rola odpowiedniego doradcy, który poprowadzi nas przez całe postępowanie. Adwokat od spraw spadkowych:

 • Przeanalizuje dokumenty dotyczące konkretnej sprawy.
 • Zapozna się z otrzymanymi informacjami.
 • Ustali realną strategię procesową w sprawie Klienta.
 • Sporządzi, w imieniu Klienta, pisma procesowe,
 • Udzieli szczegółowych wskazówek, co do sposobu złożenia pisma procesowego.
 • Będzie reprezentować Klienta przed Sądem i innymi organami administracji państwowej.

Ważność testamentu

Aby testament był ważny muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • Testament musi zawierać rozrządzanie tylko jednego spadkodawcy, czyli nie można np. spisać wspólnego testamentu z żoną.
 • Osoba spisująca testament musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych.
 • W przypadku, gdy spisywany jest testament ręczny, musi on zostać sporządzony w całości pismem ręcznym przez testatora, podpisany i opatrzony przez niego datą.
 • W chwili jego sporządzania, testator musi mieć swobodę i świadomość powzięcia decyzji o sporządzeniu testamentu i wyrażenia w nim swojej woli.
 • Testament nie może być sporządzony pod wpływem błędu.
 • Testament nie może zostać sporządzony pod wpływem groźby osoby trzeciej.
adwokat-testament
Podważenie testamentu

Jak podważyć testament?

Testament można podważyć w toku postępowania przed sądem, o stwierdzenie nabycia spadku lub też w toku innego postępowania. To, kiedy możemy tego dokonać, określa artykuł 945 Kodeksu Cywilnego:

§ 1. Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:

 • w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;
 • pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;
 • pod wpływem groźby.

§ 2. Na nieważność testamentu z powyższych przyczyn nie można się powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat dziesięciu od otwarcia spadku.

Ile czasu na podważenie testamentu?

Na podważenie testamentu mamy wyłącznie 3 lata, od dnia, w którym to osoba mająca interes dowiedziała się o przyczynie nieważności testamentu, nie później niż w ciągu 10 lat od otwarcia spadku. Tak więc, nie warto zwlekać i zawczasu zdecydować się na pomoc prawną. Adwokat od spraw spadkowych może nam pomóc skrócić całe postępowanie. Doradzę co możemy zrobić, i jakich dowodów poszukać, by udało się podważyć testament. W Państwa imieniu przygotuję pisma procesowe, a także będzie Was reprezentowała w sądzie. Ochrona interesów Klienta z należytą uczciwością, dokładnością, sumiennością i cierpliwością, to cechy, które wyróżniają mnie w pracy.

Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości, co do ważności przedłożonego przez krewnych testamentu, jako adwokat od spraw spadkowych, w Państwa imieniu przeanalizuję dokładnie, czy istnieje możliwość na nieważność testamentu, która to może skutkować tym, że podział majątku będzie zdecydowanie inny niż ten przedstawiony w przedłożonym dokumencie. Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego, celem umówienia dogodnego dla Państwa terminu spotkania.

Umów się na poradę

+48 505 966 861
+48 505 966 861 p.wilk@cswadwokaci.pl