Podział spadku

Jak podzielić spadek?

Podział spadku (dział spadku) zostanie przeprowadzony podczas rozprawy sądowej. Wówczas to, każdemu spadkobiercy, zostaną przydzielone określone dobra, które należały do wspólności spadkowej. Wspólność, w chwili podziału, zostanie zniesiona.
Ważne! Spadkobiercy nie mają obowiązku, aby przeprowadzić podział spadku, dlatego też może on zostać dokonany w dowolnym momencie.

W jaki sposób dokonywany jest podział spadku?

Dział spadku można dokonać przez:

  • Podział spadku w naturze między wszystkich spadkobierców stosownie do ich udziałów, z ewentualnym wyrównaniem tych udziałów w postaci dopłat.
  • Przyznanie spadku jednemu spadkobiercy lub niektórym spadkobiercom z obciążeniem ich obowiązkiem spłaty na rzecz pozostałych spadkobierców.
  • Sprzedaż spadku i podział uzyskanej kwoty między spadkobierców stosownie do ich udziałów w spadku.

Czy potrzebny nam adwokat od spraw spadkowych do podziału spadku?

Nie zawsze pomoc adwokata będzie nam niezbędna. Jeżeli spadkobiercy są zgodni, co do podziału spadku, jego pomoc nie będzie konieczna. Niestety zazwyczaj tam, gdzie chodzi o duży majątek, często dochodzi do sporów. W mojej praktyce adwokackiej spotkałam się z wieloma różnymi sprawami, które wymagały pomocy prawnej, gdyż strony były ze sobą skonfliktowane. W przypadku sporu między spadkobiercami, w zakresie wartości poszczególnych składników spadku, zarówno w toku polubownych negocjacji, które zmierzają do zawarcia umowy o dział spadku, jak i też w toku postępowania sądowego, warto zlecić reprezentowanie swojej sprawy doświadczonemu pełnomocnikowi. Serdecznie zapraszam do kontaktu. Gwarantuję pomoc i pełne wsparcie na każdym etapie postępowania spadkowego.

Dział spadku – koszty adwokata

Adwokat od sprawa spadkowych pomoże nam przeprowadzić podział spadku w sądzie. Nawet trudne sprawy spadkowe jest w stanie pomóc rozstrzygnąć na korzyść klienta. Jego pomoc, w takich przypadkach, wydaje się być niezbędna. Wiele osób pyta jednak: ile bierze adwokat za dział spadku? Nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ wszystko zależy m.in.: od stopnia skomplikowania sprawy, konieczności odnalezienia spadkobierców, tego, czy zmarły pozostawił przed śmiercią testament itp. Można, co najwyżej, określić koszty sądowe tego typu postępowania:

  • Wniosek o dział spadku – 300 – 500 zł.
  • Wniosek o zniesienie współwłasności – 600 – 1000 zł.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej, w zakresie sądowego podziału spadku lub też chcesz skorzystać z porady prawnej, zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego, celem umówienia dogodnego dla Państwa terminu spotkania.

Umów się na poradę

+48 505 966 861
+48 505 966 861 p.wilk@cswadwokaci.pl