Dziedziczenie ustawowe

Zasady dziedziczenia ustawowego

Powołanie do dziedziczenia następuje albo z ustawy albo z testamentu. I chociaż w tym pierwszym przypadku zazwyczaj przebiega ono bez większych komplikacji, tak i tutaj może się okazać, że potrzebny nam będzie adwokat od prawa spadkowego. Powołanie do spadku z ustawy, to nic innego jak dziedziczenie, które wynika z przepisów prawa spadkowego.

Dziedzieczenie-ustawowe-adwokat-spadki

Krąg osób uprawnionych do dziedziczenia, czyli zasady dziedziczenia ustawowego

W wyniku dziedziczenia ustawowego w pierwszej kolejności do spadku powołane są dzieci spadkodawcy oraz jego współmałżonek. Szczegółowo kwestię tę określają przepisy art. 931-935, które dzielą krąg spadkobierców ustawowych na 6 grup:

  • małżonek i dzieci spadkodawcy,
  • małżonek oraz rodzice spadkodawcy,
  • małżonek oraz rodzeństwo spadkodawcy i zstępni tego rodzeństwa,
  • dziadkowie spadkodawcy (ewentualnie zstępni dziadków),
  • pasierbowie, czyli dzieci małżonka spadkodawcy,
  • gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub Skarb Państwa.

Dziedziczenie-ustawowe

W tym miejscu warto zaznaczyć, że planowana nowelizacja ustawy Prawo Spadkowe, która ma wejść w życie w 2023 roku ma objąć tzw. trzecią grupę spadkową – dziadków spadkodawcy oraz ich zstępnych. Krąg spadkobierców zostanie w tej grupie zawężony wyłącznie do dziadków, rodzeństwa rodziców spadkodawcy oraz ich zstępnych. Zmiana ta ma dostosować ów prawo do istniejących wzorców relacji rodzinnych w tej grupie osób, które podlegają dziedziczeniu ustawowemu.

Kiedy może Ci pomóc adwokat od prawa spadkowego?

Nawet najlepszy adwokat od prawa spadkowego nie jest w stanie zmienić zasad dziedziczenia ustawowego, ponieważ wynikają one bezpośrednio z przepisów ustawy. Nie mogą one zostać zmienione ani przez spadkobiercę, ani spadkodawcę, acz ten drugi może jeszcze za życia spisać testament, który może zmienić zasady działu spadku.

Mogę natomiast pomóc Ci uniknąć dziedziczenia spadku w drodze dziedziczenia ustawowego. Pomogę napisać m.in. wniosek o odrzucenie spadku.

Ustalenie kręgu spadkodawców ustawowych często stwarza istotne trudności, szczególnie wówczas, gdy potencjalni krewni, którzy mięliby go otrzymać umierają przedwcześnie. Jeżeli więc chcą Państwo uniknąć nabycia spadku oraz dokonać działu spadku, zachęcam do skorzystania z profesjonalnej pomocy. Serdecznie zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego, celem umówienia dogodnego dla Państwa terminu spotkania.

Umów się na poradę

+48 505 966 861
+48 505 966 861 p.wilk@cswadwokaci.pl