Niegodność dziedziczenia

Niegodność dziedziczenia nigdy nie następuje z mocy samego prawa, czy też nawet woli spadkodawcy – testatora. Konieczna jest w tym względzie decyzja sądu.

Co oznacza, że spadkobierca jest niegodny dziedziczenia?

Spadkobierca niegodny dziedziczenia to osoba, która w zamyśle spadkodawcy lub innych osób, nie powinna otrzymać spadku. Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy dochodzi do konfliktu w rodzinie, kiedy spadkobierca np. nie utrzymywał kontaktów ze zmarłym, a w skrajnych przypadkach dopuścił się nawet jego skrzywdzenia.

Jakie są skutki niegodności dziedziczenia?

Osoba uznana za niegodną dziedziczenia jest traktowana w taki sposób, jakby nie dożyła otwarcia spadku, podobnie zresztą jak osoba, która go odrzuciła. W praktyce oznacza to, że nie należy jej się spadek, a wszelkie jego udziały przechodzą na innych spadkobierców ustawowych, zgodnie z porządkiem dziedziczenia. Należy jednak w tym miejscu wyraźnie zaznaczyć, na co powinien zwrócić uwagę adwokat od prawa spadkowego, że skutki niegodności dziedziczenia dotyczą jedynie osoby uznanej za niegodną i nie rozciągają się na jego zstępnych czyli dzieci i wnuków.

Niegodność-dziedziczenia
Adwokat od spraw spadkowych odpowiada, kiedy można być uznanym za niegodnego dziedziczenia?

Uznanie za niegodnego dziedziczenia, czyli kiedy można to zrobić?

Kodeks Cywilny wyraźnie definiuje, kogo można uznać za niegodnego dziedziczenia tj. osobę, która:

 • dopuściła się umyślnego przestępstwa przeciwko spadkodawcy,
 • przestępstwem, bądź też groźbą nakłoniła spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu,
 • umyślnie ukryła lub zniszczyła testament spadkodawcy, przerobiła lub podrobiła go, bądź też świadomie skorzystała z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego,

Tak więc, niegodnym dziedziczenia jest osoba, która:

 • nie interesuje się spadkodawcą,
 • nie kontaktuje się z nim,
 • prowadzi życie w sposób niegodny z wolą spadkodawcy.

Jakie przestępstwa prowadzą do tego, że spadkobierca jest niegodny dziedziczenia?

Wśród przestępstw, które mogłyby skutkować uznaniem kogoś za niegodnego dziedziczenia wymienia się m.in.:

 • przestępstwo przeciwko mieniu spadkodawcy,
 • zgwałcenie,
 • zabójstwo,
 • dopuszczenie się lub spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu spadkodawcy,
 • zmuszanie do prostytucji,
 • znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem,
 • niealimentacja.

Termin na uznanie za niegodnego dziedziczenia

Z pozwem o uznanie za niegodnego dziedziczenia można wystąpić w terminie roku od dowiedzenia się o przyczynie niegodności. Takie powództwo nie powinno jednak zostać wytoczone później aniżeli w okresie 3 lat od otwarcia spadku. Sprawę taką może zainicjować każda osoba, która ma w tym interes, np. dalszy spadkobierca. Ów interes może mieć zarówno charakter materialny, jak i niemajątkowy. Sprawy tego typu nie należą do łatwych i niosą też duży bagaż emocjonalny, dlatego tylko dobry adwokat od prawa spadkowego jest w stanie podejść do sprawy bez emocji i racjonalnie. Bezstronny stosunek ma tutaj kluczowe znaczenie, ponieważ można znacznie więcej zdziałać. Zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego, celem umówienia dogodnego dla Państwa terminu spotkania.

Umów się na poradę

+48 505 966 861
+48 505 966 861 p.wilk@cswadwokaci.pl