Odrzucenie spadku. Kiedy i dlaczego warto podjąć tę decyzję?

Odrzucenie spadku. Kiedy i dlaczego warto podjąć tę decyzję?

Odrzucenie spadku jest instytucją prawną, która pozwala spadkobiercy na zrezygnowanie z przyjęcia spadku, co ma miejsce w sytuacji, gdy np. spadkodawca miał poważne problemy finansowe i wartość jego majątku jest ujemna. Nie chcąc ponosić odpowiedzialności za długi spadkowe polskie prawo przewiduje instytucję odrzucenia spadku. Kiedy można odrzucić spadek? Kto może odrzucić spadek? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w tym artykule.

Jaki jest czas na odrzucenie spadku?

Aby dokonać odrzucenia spadku, spadkobierca musi złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Ów oświadczenie powinno być złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o swoim powołaniu do spadku.

Ważne!

Należy pamiętać, że odrzucenie spadku jest skuteczne tylko wtedy, gdy zostało dokonane przed upływem terminu 6 miesięcy. Po upływie tego terminu spadkobierca nie może już odrzucić spadku.

Odrzucenie spadku ma skutki równoznaczne z sytuacją jakby spadkobiercy nie było. W takim przypadku, spadek przechodzi na inne osoby, które zgodnie z prawem dziedziczą po zmarłym. Jeśli nie ma innych spadkobierców, spadek przechodzi na Skarb Państwa.

Odrzucenie spadku przez małoletniego 

W przypadku odrzucenia spadku przez małoletniego konieczne jest wystąpienie do sądu z odpowiednim wnioskiem. Zgoda sądu w przypadku odrzucenia spadku przez małoletniego jest niezbędna. Po przeprowadzonym postępowaniu sądowym, w przypadku jeśli sąd wyrazi ów zgodę, rodzic musi jeszcze złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Często bowiem zdarzają się sytuacje, gdy rodzice zapomnianą, że sama zgoda  sądu na odrzucenie spadku nie jest odrzuceniem spadku.

W postępowaniu o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego sąd bierze pod uwagę interes małoletniego. Jeśli sąd uzna, że odrzucenie spadku nie jest w jego najlepszym interesie, może odmówić udzielenia takiej zgody.

Warto pamiętać, że odrzucenie spadku przez małoletniego nie jest czynnością prostą i wymaga szczególnej ostrożności i uwagi ze strony jego przedstawiciela ustawowego oraz sądu. Dlatego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub trudności, zalecane jest skonsultowanie się z adwokatem.

Odrzucenie spadku a długi spadkowe

Skuteczne odrzucenie spadku rzeczywiście może wpłynąć na odpowiedzialność za długi spadkowe. Osoba, która odrzuciła spadek, nie odpowiada za długi spadkowe.

W praktyce, odrzucenie spadku oznacza, że spadkobierca nie będzie miał prawa do żadnych składników majątkowych, ale jednocześnie nie będzie odpowiadać za jego długi. W takim przypadku, długi te pozostają do pokrycia przez pozostałych spadkobierców lub Skarb Państwa, jeśli nie ma innych spadkobierców.

Czy wierzyciel może podważyć odrzucenie spadku przez spadkobiercę? 

Wierzyciel może podważyć odrzucenie spadku przez spadkobiercę na gruncie obecnie obowiązujących przepisów. Jeżeli spadkobierca odrzucił spadek z pokrzywdzeniem wierzyciela, wierzyciel może wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie bezskuteczności odrzucenia spadku, jeśli uzna, że zostało ono dokonane w celu uniknięcia odpowiedzialności za długi spadkowe.

Sąd będzie badał, czy odrzucenie spadku było dokonane w dobrej wierze i czy nie miało na celu uniknięcia odpowiedzialności za długi. W przypadku stwierdzenia, że odrzucenie spadku nastąpiło z pokrzywdzeniem wierzycieli, sąd może je uznać za bezskuteczne. Reasumując jeśli spadkobierca odrzuci spadek, to zazwyczaj nie będzie odpowiadał za długi związane z tym spadkiem. Jednak, w niektórych sytuacjach, takie jak w przypadku skargi pauliańskiej, sąd może stwierdzić, że odrzucenie spadku jest bezskuteczne i że spadkobierca będzie musiał odpowiadać za długi spadkowe.

Warto zauważyć, że postępowanie sądowe w takich sprawach może być skomplikowane i czasochłonne, dlatego ważne jest, aby w takich sytuacjach niezwłocznie skonsultować się z adwokatem od spraw spadkowych.

Umów się na poradę

+48 505 966 861
+48 505 966 861 p.wilk@cswadwokaci.pl