Akt poświadczenia dziedziczenia

Powołanie do spadku nie oznacza, że z automatu uda nam się nabyć majątek zmarłego. Aby to było możliwe konieczne jest spełnienie szeregu formalności, których niedopełnienie może mieć dla nas negatywne skutki, stąd też warto od razu zasięgnąć opinii doświadczonego adwokata od spadków, który poprowadzi nas przez całą procedurę dziedziczenia.

Czym jest akt poświadczenia dziedziczenia?

Akt poświadczenia dziedziczenia jest dokumentem, który jest coraz częściej sporządzany, ponieważ przekazanie spadku z jego zachowaniem jest nie tylko prostsze, ale przede wszystkim tańsze. Ów dokument sporządzany jest przez notariusza. Przyjmuje on formę aktu notarialnego, acz wcześniej zostaje sporządzony protokół dziedziczenia. Aby w ogóle doszło do jego wystawienia konieczna jest obecność w kancelarii notarialnej wszystkich osób zainteresowanych.

Jakie informacje zawiera akt poświadczenia dziedziczenia?

Akt poświadczenia dziedziczenia wskazuje spadkobierców oraz informuje o przysługujących im udziałach w spadku wraz ze wskazaniem osób, na których rzecz zmarła osoba uczyniła zapisy windykacyjne. Oprócz tego akt poświadczenia dziedziczenia powinien zawierać:

 • dzień, miesiąc, rok i miejsce sporządzenia aktu,
 • imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza,
 • imię i nazwisko spadkodawcy, imiona jego rodziców oraz jego numer PESEL,
 • datę i miejsce zgonu lub też znalezienia zwłok spadkodawcy i jego miejsce zwykłego pobytu w chwili śmierci,
 • wskazanie spadkobierców, którym spadek przypadł,
 • tytuł powołania do spadku i wysokość udziałów w spadku, a w razie dziedziczenia testamentowego,
 • wskazanie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne podlegające dziedziczeniu z ustawy oraz ich udziały w nim,
 • wskazanie osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne, oraz przedmiotów tych zapisów,
 • powołanie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu,
 • podpis notariusza,
 • adnotację o dokonaniu rejestracji aktu w systemie teleinformatycznym Rejestru Spadkowego.

Do czego potrzebny jest akt poświadczenia dziedziczenia?

Akt poświadczenia dziedziczenia jest bardzo ważnym dokumentem, który wskazuje nie tylko prawa do spadku konkretnej osoby, ale przede wszystkim umożliwia załatwienie wielu innych formalności prawnych. Bez niego nie będziemy mogli np. wypłacić pieniędzy z konta zmarłego, wpisać zmianę właściciela do księgi wieczystej, a nawet przerejestrować odziedziczonego samochodu.

Kiedy notariusz odmówi poświadczenia dziedziczenia?

Notariusz odmówi poświadczenia dziedziczenia w sytuacji, gdy toczy się sprawa sądowa o to, komu należy się spadek. Warto w tym miejscu podkreślić, że nie należy ukrywać owego faktu, ponieważ grozi nam odpowiedzialność karna, zgodnie z art. 233 §1 i 2 Kodeksu karnego.

Ile kosztuje akt poświadczenia dziedziczenia?

Na ceną aktu poświadczenia dziedziczenia składają się:

 • taksa notarialna ustana indywidualnie,
 • taksa notarialna za wypis z aktu – 6 zł netto za każdą rozpoczętą stroną.

Masz pytania odnośnie prawa spadkowego, zapraszam do kontaktu telefonicznego lub mailowego, celem umówienia dogodnego dla Państwa terminu spotkania.

Umów się na poradę

+48 505 966 861
+48 505 966 861 p.wilk@cswadwokaci.pl