Stwierdzenie nabycie spadku

Stwierdzenie nabycie spadku

Po co jest potrzebne stwierdzenie nabycia spadku?

Stwierdzenie nabycia spadku odnosi się do sytuacji, w której osoba staje się prawnym następcą zmarłego, zwaną spadkodawcą, i dziedziczy po niej jej majątek oraz zobowiązania. Nabycie spadku może nastąpić na skutek dziedziczenia ustawowego (czyli zgodnie z przepisami prawa), lub na skutek dziedziczenia testamentowego (zgodnie z wolą wyrażoną przez spadkodawcę w testamencie). Aby można było dalej dzielić spadek najpierw trzeba przeprowadzić stwierdzenie nabycia spadku. Zobaczcie, co jakie dokumenty będą potrzebne i jakie są tego koszty?

Co jest potrzebne do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

Aby złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, należy posiadać następujące dokumenty i informacje:

  • Akt zgonu spadkodawcy – dokument ten jest niezbędny, ponieważ stanowi podstawę do stwierdzenia faktu śmierci spadkodawcy.
  • Akt urodzenia wnioskodawcy i spadkodawcy – są to dokumenty, które potwierdzają tożsamość wnioskodawcy oraz spadkodawcy.
  • Akt małżeństwa lub akt urodzenia dziecka spadkodawcy – dokument ten może być wymagany, jeśli wnioskodawca jest małżonkiem spadkodawcy lub dzieckiem spadkodawcy.
  • Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca działa w imieniu innej osoby – jeśli wnioskodawca działa w imieniu innej osoby, na przykład spadkobiercy, który nie jest w stanie złożyć wniosku osobiście, musi przedłożyć pełnomocnictwo, które pozwoli mu działać w imieniu tej osoby.

Stwierdzenie nabycia spadku co dalej

Po prawomocnym stwierdzeniu nabycia spadku możemy przystąpić do podziału majątku spadkowego. Zatem bez stwierdzenia nabycia spadku nie można go dzielić.

Ile kosztuje założenie sprawy o nabycie spadku

Koszty założenia sprawy o stwierdzenie nabycia spadku będą zależały od konkretnej sytuacji, a najlepiej skonsultować się z adwokatem, który pomoże oszacować koszty i doradzić w sprawie procedury.

Nabycie spadku przed sądem

Stwierdzenie nabycia spadku może nastąpić przed notariuszem albo przed sądem. W tym pierwszym przypadku jest szybsze i wygodniejsze, jednakże muszą się stawić do niego wszyscy spadkobiercy, co może być problematyczne w sytuacji, gdy np. niektórzy z nich mieszkają poza granicami kraju. Dlatego też postępowanie przed sądem, mimo że trwa dłużej, jest wygodniejsze dla spadkobierców.

Stwierdzenie nabycia spadku wzór

Wzory pism możemy znaleźć na większości stron sądów rejonowych w Polsce. Wystarczy je wypełnić, a także dopełnić wszelkich wymogów formalnych. Jeśli jednak mimo wszystko masz jakiekolwiek wątpliwości, jak prawidłowo sformułować wniosek o stwierdzenie nabycia zapraszam do kontaktu z moją kancelarią adwokacką

Stwierdzenie nabycia spadku a dział spadku

Stwierdzenie nabycia spadku jest ustaleniem kto dziedziczy po zmarłym. Dział spadku to podział majątku po zmarłym między spadkobierców. Określa on, jakie prawa i obowiązki przysługują każdemu z nich w stosunku do majątku pozostawionego przez spadkodawcę.

Dział spadku ma na celu rozstrzygnięcie o tym, kto i w jakiej części otrzyma majątek pozostawiony przez zmarłego, gdy ten nie zostawił testamentu lub gdy testament jest nieważny lub nie zawiera dyspozycji dotyczącej całego majątku. Podział majątku odbywa się zwykle na zasadzie równych części między spadkobierców, chyba że ustawodawca przewidział inny sposób podziału.

Dział spadku może być przeprowadzony na drodze ugody między spadkobiercami, a w przypadku sporów, decyzję o podziale majątku podejmuje sąd. Warto dodać, że dział spadku jest skomplikowanym procesem, a podział majątku może być uzależniony od wielu czynników, w tym od rodzaju i wartości poszczególnych składników spadku.

Zapraszam do kontaktu i spotkania w mojej Kancelarii Adwokackiej w Krakowie.

Umów się na poradę

+48 505 966 861
+48 505 966 861 p.wilk@cswadwokaci.pl