Podważenie testamentu, czyli kiedy można podważyć testament?

Podważenie testamentu, czyli kiedy można podważyć testament?

Co znaczy podważyć testament?

Powołanie do dziedziczenia na drodze testamentu nie zawsze jest możliwe. Czasami zdarza się, że spadkobiercy, którzy otrzymaliby spadek na drodze ustawy, nie zgadzają się z ostatnią wolą zmarłego. Nierzadko wówczas dochodzi do konfliktów rodzinnych. Testament można bowiem podważyć, a ja odpowiadam, kiedy jest to możliwe.

Jaki testament można podważyć?

Prawda jest taka, że praktycznie każdy rodzaj testamentu można podważyć. Nie ma więc znaczenia, w jakiej formie została wyrażona ostatnia wola zmarłego. Prawo polskie przewiduje, że można podważyć następujące rodzaje testamentów:

  • Testament zwykły – pisemny, notarialny, alograficzny.
  • Testament szczególny – ustny, podróżny i wojskowy.

Co istotne, możliwość podważenia testamenty jest stosowana także w przypadku testamentów sporządzonych w formie aktu notarialnego, z udziałem notariusza.

Czym jest podważenie testamentu?

Podważenie testamentu to proces, w którym osoba, która ma w tym interes, składa wniosek do sądu w celu uzyskania orzeczenia, że testament jest nieważny i nie może być wykonany.

Istnieją różne powody, dla których ktoś może chcieć podważyć testament, np. gdy osoba, która sporządziła testament, nie była w stanie podejmować decyzji (np. ze względu na chorobę lub niepełnosprawność), gdy została zmuszona do sporządzenia testamentu przez inną osobę, lub gdy testament nie został sporządzony w sposób wymagany przez prawo.

Jakie choroby mogą skutkować nieważnością testamentu?

Często Klienci zadają pytanie: Jakie schorzenia skutkują nieważnością testamentu?. Oczywiście nie ma zamkniętego katalogu, czy listy chorób które automatycznie powodują, że testament jest nieważny. Niemniej jednak chodzi tu o takie schorzenia, które wyłączają możliwość świadomego powzięcia decyzji, w tym np. choroba alkoholowa, choroby psychiczne itp.

W procesie podważania testamentu zarówno własnoręcznego, jak i testamentu notarialnego, sąd bada okoliczności, w których testament został sporządzony, oraz przyczyny, dla których osoba składająca wniosek uważa, że testament powinien zostać uznany za nieważny. Jeśli sąd orzeknie, że testament jest nieważny, to nie będzie miał on mocy prawnej, a majątek osoby zmarłej zostanie podzielony w inny sposób, określony przez prawo spadkowe.

Podważenie testamentu, kiedy i w jakich okolicznościach

W polskim prawie istnieje możliwość podważenia testamentu, czyli dokumentu sporządzonego przez osobę w celu określenia rozporządzenia swoim majątkiem po śmierci.

Podważenie testamentu może nastąpić z różnych powodów, na przykład gdy:

  • Osoba sporządzająca testament była w chwili jego sporządzenia niezdolna do wypełnienia czynności prawnej, np. z powodu choroby psychicznej, demencji, choroby umysłowej lub fizycznej.
  • Testament został sporządzony w wyniku wpływu osoby trzeciej, która zmanipulowała wolę osoby składającej testament.
  • Testament nie spełnia formalnych wymagań ustawowych, np. nie został podpisany przez osobę składającą testament w obecności dwóch świadków lub został sporządzony w sposób nieczytelny.

Jak podważyć testament?

Aby podważyć testament, należy skierować sprawę do sądu. Sąd przeprowadza postępowanie dowodowe, w trakcie którego wyjaśniane są okoliczności związane z jego sporządzeniem i ważnością. Jeśli sąd uzna, że testament jest nieważny, nie będzie miał on mocy prawnej, a majątek osoby zmarłej będzie dziedziczony zgodnie z przepisami prawa spadkowego.

Ile czasu na podważenie testamentu w Polsce?

Należy pamiętać o tym, że możliwość podważenia testamentu zarówno sporządzonego własnoręcznie jak i testamentu notarialnego jest ograniczona czasowo. Kodeks cywilny w tym zakresie przewiduje, iż roszczenie uprawnionego o podważanie testamentu przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności testamentu, np.  gdy chodzi o brak zdolności do czynności prawnej przez osobę sporządzającą testament, poprzez wprowadzenie go w błąd, użycie groźby lub wykorzystanie innych działań mających wpłynąć na jego wolę. Graniczną datą na możliwość podważenia testamentu jest 10 lat od dnia otwarcia spadku w przypadku.

Jak udowodnić ze testament jest fałszywy?

Sam proces udowodnienia, że testament jest fałszywy może być skomplikowany i wymagać zgromadzenia odpowiednich dowodów, w zależności od konkretnych okoliczności sytuacji.

Przede wszystkim, jeśli masz wątpliwości, co do prawdziwości testamentu, warto skonsultować się z doświadczonym adwokatem od spraw spadkowych, który pomoże Ci zrozumieć, jakie kroki należy podjąć w Twojej sytuacji i jakie są Twoje szanse na zwycięstwo w sporze sądowym.

Aby można było poprzeć swoje twierdzenia w sądzie koniecznym jest zebranie dowodów, które potwierdzą twierdzenia osoby zainteresowanej podważeniem testamentu. Na przykład, jeśli twierdzisz, że podpis na dokumencie jest sfałszowany, warto poszukać próbek pisma testatora, np. z listów, pocztówek itp. Należy także upewnić się, że data na testamencie jest zgodna z datą, w której został on rzekomo podpisany. Jeśli istnieją nieścisłości lub niespójności, może to wskazywać na fałszerstwo. Warto także poszukać świadków, którzy mają jakąkolwiek wiedzę w przedmiocie testamentu, bądź mogą potwierdzić jego autentyczność lub jej zaprzeczyć.

Należy pamiętać, że każda sytuacja jest inna, a proces udowodnienia że testament został sfałszowany może być skomplikowany i czasochłonny. Dlatego warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika od spraw spadkowych, który pomoże Ci zrozumieć Twoje opcje i jak najlepiej działać w Twojej sytuacji.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat możliwości podważenia testamentu oraz interesuje Cię jakie są koszty podważenia testamentu zapraszam do kontaktu.

Umów się na poradę

+48 505 966 861
+48 505 966 861 p.wilk@cswadwokaci.pl