Długi spadkowe a dział spadku. Jak uniknąć długów spadkowych?

Długi spadkowe a dział spadku. Jak uniknąć długów spadkowych?

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Niestety po śmierci członka rodziny nie zawsze możemy liczyć na odziedziczenie wyłącznie samych aktywów. Problem pojawia się w sytuacji, gdy majątek zmarłego znacznie przewyższa jego długi. W związku z powyższym, koniecznie przeczytajcie, czym są długi spadkowe i jak je sprawdzić? Kto odpowiada za długi spadkowe? Jak można się przed nimi chronić? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedzi w tym artykule.

Czym są długi spadkowe?

Długi spadkowe, w polskim prawie, to nic innego długi pozostawione przez osobę zmarłą (spadkodawcę) pochodzące z tytułu dziedziczenia. Dziedziczenie zaś to proces przeniesienia majątku po osobie zmarłej na osoby nimi powiązane, czyli na spadkobierców.

Spadkobiercy dziedziczą po zmarłym wszystkie jego długi i zobowiązania, a nie tylko jego aktywa. Oznacza to, że jeśli spadkodawca pozostawił jakiekolwiek zobowiązania, spadkobiercy będą musieli je spłacić ze swojego majątku. Jednak w przypadku, gdy wartość długu przewyższa wartość majątku spadkodawcy, spadkobiercy którzy nie podejmą żadnych decyzji odnośnie przyjęcia spadku dziedziczą tylko do wysokości aktywów w majątku (dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza)

W przypadku dziedziczenia długu, spadkobiercy mogą dokonać oświadczenia o jego odrzuceniu, przy czym ważne jest, aby takie oświadczenie zostało złożone w odpowiednim terminie (6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o zgonie spadkodawcy). Jeśli spadkobierca nie odrzuci dziedziczenia w terminie, uznaje się, że dziedziczy on z dobrodziejstwem inwentarza.

Odrzucenie spadku za życia spadkodawcy

Spadkobierca, jeszcze za życia krewnego, po którym będzie dziedziczył, może odrzucić spadek. W tym celu konieczne jest sporządzenie umowy o zrzeczenie się dziedziczenia. Należy jednak pamiętać, że do ważności takiej umowy niezbędne jest zachowanie formy aktu notarialnego. Dzięki temu, nie będziemy obciążeni długami spadkowymi.

Jak pozbyć się spadku z długami?

Jeśli zostałeś już spadkobiercą, a dziedziczenie wiąże się z dużymi długami, istnieje kilka sposobów na pozbycie się spadku z długami. Możliwości pozbycia się spadku z długami są jednak ograniczone i zależą od indywidualnych okoliczności. W pierwszej kolejności, warto wziąć pod uwagę złożenie wniosku o odrzucenie spadku. Warto również skorzystać z pomocy doświadczonego pełnomocnika. Adwokat od spadków pomoże nam nie tylko sporządzić odpowiednie dokumenty, ale także wyjaśni wszelkie zawiłości prawne związane z długami spadkowymi.

Odrzucenie spadku a długi spadkowe

Odrzucenie spadku oznacza, że spadkobierca traci wszelkie prawa do dziedziczenia, ale także nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spadkowe. Jeśli spadkobierca nie chce dziedziczyć długu, może złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku w odpowiednim sądzie rejonowym, albo też przed notariuszem. I tutaj ważne są terminy. Na odrzucenie spadku mamy wyłącznie 6 miesięcy, od chwili, gdy dowiedzieliśmy się o fakcie dziedziczenia. Co istotne, nie musi mieć to miejsca w chwili śmierci krewnego, ponieważ i o niej możemy dowiedzieć się znacznie później. Warto również podkreślić, że odrzucenie spadku oznacza rezygnację ze wszystkich aktywów i pasywów spadku, w tym długów, jest ostateczne i nie można go cofnąć. Może również skutkować tym, że spadek przejdzie na kolejnych spadkobierców.

Odpowiedzialność za długi spadkowe a przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Jeśli spadkobierca nie chce odrzucić spadku, może skorzystać z dobrodziejstwa inwentarza. Oznacza to, że spadkobierca dziedziczy spadek, ale tylko do wartości aktywów, a nie długów. Dobrodziejstwo inwentarza następuje obecnie niejako automatycznie, jeśli spadkobierca nie przyjmie spadku wprost albo go nie odrzuci.

Jak sprawdzić długi spadkowe?

Jeżeli chcemy uniknąć dziedziczenia długów spadkowych możemy podjąć następujące kroki, w tym możemy sprawdzić:

  • Dokumenty związane z majątkiem zmarłego, takie jak: testament, umowy kredytowe, rachunki bankowe, umowy leasingowe itp. Z dokumentów tych można wyciągnąć informacje na temat długów, jakie zmarły miał w momencie swojej śmierci.
  • Instytucje finansowe, w których miał konta, rachunki, leasingi itp. W tym celu wystarczy się z nimi skontaktować, aby uzyskać informacje na temat nieuregulowanych długów.
  • Rejestr dłużników, w którym znajdują się informacje na temat wszystkich długów, jakie zmarły miał w momencie swojej śmierci.
  • Skontaktować się z notariuszem, który może pomóc w rozwiązaniu sprawy majątkowej zmarłego i ustaleniu, jakie kroki należy podjąć w celu spłaty zadłużenia.

Jeśli nie wiesz z jakiej instytucji skorzystać ? Skonsultuj się z prawnikiem od prawa spadkowego, który pomoże w podjęciu właściwej decyzji.

Umów się na poradę

+48 505 966 861
+48 505 966 861 p.wilk@cswadwokaci.pl